1.4.2015 

BH kluk

 

 

 
Otec:                                                                                                     Matka:
Turretbank Triberry                                                                                  Abigail Isabella Darlaimy
Český šampion                                                                                        Vítěz třídy
Český Grand šampion                                                                               Krajský vítěz
Vítěz barvy, Národní vítěz, BOS                                                                Velmi nadějná, Výborná
 
Luxace pately 0/0                                                                                    Luxace pately 0/0                           
Srdce poslech - bez nálezu                                                                       Srdce poslech - bez nálezu
EF/CC - čisté                                                                                          EF/CC - čisté
Je prostý klinických příznaků pro DOV                                                        Je prostá klinických příznaků pro DOV
   
                                                                                                              Zkoušky poslušnosti:
                                                                                                              ZZO, ZOP, BH, 
                                                                                                              Obedience - OBZ
                                                                                                              Agility - A3
 
 
 
CAPRIL Gold Wiktoris